Liên hệ

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HÒA THUẬN PHÁT
- Địa chỉ : 32 Nguyễn Nhạc, TT Tuy Phước, Huyện Tuy Phước, T. Bình Định
- Phone : 056. 3533 139 - 056. 3353 179
- Hotline : 0914.309.538
- Fax : 056. 3533178
- Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
- Website : www.congtyhoathuanphat.com

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HÒA THUẬN PHÁT
Địa chỉ : 32 Nguyễn Nhạc, TT Tuy Phước, Huyện Tuy Phước, Bình Định
Điện thoại : 0256 3533 139   - 0256 3533 179
Di động : 0914.309.538
Fax : 0256.3533 178
Website : congtyhoathuanphat.com